Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na „Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na pomieszczenia składnicy akt”

CZYTAJ OGŁOSZENIE