Zapytania Ofertowe

Informacja z otwarcia ofert 6/2019

Informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na pomieszczenia...

Read More
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2019

Informacja o wyniku postępowania w celu wyłonienia dostawcy akcesoriów promocyjnych.

Read More
Zapytanie ofertowe 6/2019 – Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na „Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania...

Read More
Ogłoszenie o zamówieniu usługi 5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu usługi Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w celu wyłonienia dostawcy akcesoriów promocyjnych.

Read More
Informacja o wyniku postępowania na zamówienie usługi 2/2019

Informacja o wyniku postępowania na zamówienie usługi, „Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku sali gimnastycznej przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu...

Read More
Zapytanie ofertowe 2/2019 – Wykonanie wymaganej dokumentacji przystosowania budynku

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na „Wykonanie wymaganej dokumentacji...

Read More
Zapytanie ofertowe nr 19/2018 na zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie...

Read More
Zaproszenie do złożenia oferty – Doraźna opieka medyczna

Zamawiający – Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym zamówieniu publicznym.

Read More
Informacja o wyniku postępowania – zapytania ofertowego nr 8/2018

Informacja o wyniku postępowania – zapytania ofertowego nr 8/2018

Read More
Informacja o wyniku postępowania – zapytania ofertowego nr 9/2018

Informacja o wyniku postępowania – zapytania ofertowego nr 9/2018

Read More

KontaktSkontaktuj się z nami

GMINA WAŁBRZYCH - Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

NIP: 886 298 85 51 Regon: 362417722

Telefon: 74 633 67 54

biuro@zazvictoria.pl

Copyright © Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”.