Wyniki naboru na stanowisko – Starszy referent

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” –
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Wałbrzych
Ogłasza wyniki naboru na stanowisko – Starszy referent

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrano Panią Martę Nowak zamieszkałą w Wałbrzychu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marta Nowak spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, które zapewni prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

KontaktSkontaktuj się z nami

GMINA WAŁBRZYCH - Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

NIP: 886 298 85 51 Regon: 362417722

Telefon: 74 633 67 54

biuro@zazvictoria.pl

Copyright © Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”.