Zapytanie ofertowe nr 19/2018 na zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” na okres 1 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Zapytanie Ofertowe 19/2018

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna

KontaktSkontaktuj się z nami

GMINA WAŁBRZYCH - Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

NIP: 886 298 85 51 Regon: 362417722

Telefon: 74 633 67 54

biuro@zazvictoria.pl

Copyright © Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”.