Zapytanie ofertowe nr 24/2017 na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych

Zapytanie ofertowe nr 24/2017 na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych

Zakład Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych zaprasza do składania ofert na zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” na okres 1 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu, ul. 1-Maja 112, 58-305 Wałbrzych, w zamkniętej kopercie z napisem „Usługa informatyczna” pok. 111.
  2. Termin: 05.01.2018 r. godz. 14:00

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną odrzucone. Oferent może wprowadzać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w imieniu Zamawiającego, w zakresie prowadzonego zapytania ofertowego: Marcin Dąbrowski, tel. 536-804-786, e-mail.:m.dabrowski@zazvictoria.pl

Zapytanie ofertowe na Zakup kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych

KontaktSkontaktuj się z nami

GMINA WAŁBRZYCH - Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

NIP: 886 298 85 51 Regon: 362417722

Telefon: 74 633 67 54

biuro@zazvictoria.pl

Copyright © Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”.