Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na świadczenie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”

Zapytanie ofertowe nr 6/2018 na świadczenie poradnictwa psychologicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej ,,Victoria” w Wałbrzychu w ramach projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany”   W związku z realizacją przez Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria” – Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Wałbrzych z siedzibą w Wałbrzychu, ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych projektu ,,TERAZ MY ! Czas na zmiany” , współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert.
prosimy o przesłanie oferty do dnia 29.03.2018

Zapytanie ofertowe 6/2018

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a- Życiorys zawodowy

Załącznik nr 2 – wykaz_doświadczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta o braku_powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 – projekt umowy

KontaktSkontaktuj się z nami

GMINA WAŁBRZYCH - Zakład Aktywności Zawodowej VICTORIA

ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych

NIP: 886 298 85 51 Regon: 362417722

Telefon: 74 633 67 54

biuro@zazvictoria.pl

Copyright © Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”.